วัดพระยายัง - พระสังฆาธิการ

วัดพระยายัง


      วัดพระยายัง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดพระยายัง
  พระเทพกวี (สฤษดิ์ โชติปญฺโญ ป.ธ.๘)         เจ้าอาวาสวัดพระยายัง
-   พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)         รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook