วัดพุทธบูชา - พระสังฆาธิการ

วัดพุทธบูชา


      วัดพุทธบูชา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระพุทธวิริยากร (เพิ่ม กตปุญฺโญ ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
  พระครูวินัยสารสุภัทร (จำปี ฐิตธมฺโม)         เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
  พระมหาสมชาย วรชโย         เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
  พระมหาโอลิตร ฐิติสีโล         เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
  พระเทพมงคลญาณ วิ. (สนธิ์ อนาลโย ป.ธ.๓)   ๒๕๔๒       เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook