วัดละมุดสุทธิยาราม ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | พระสังฆาธิการ

วัดละมุดสุทธิยาราม


      วัดละมุดสุทธิยาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูพัฒนกิจวิธาน (จำเนียร)     เจ้าอาวาสวัดละมุดสุทธิยาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook