วัดลาดปลาเค้า - พระสังฆาธิการ

วัดลาดปลาเค้า


      วัดลาดปลาเค้า เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูวิมลวิหารกิจ (ฉลอม วีตมโล)         เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
  พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙         เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook