วัดลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | พระสังฆาธิการ

วัดลานตากฟ้า


      วัดลานตากฟ้า เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระอาจารย์โต     เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระอาจารย์จุ้ย     เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระอาจารย์ไป๋   ๒๔๕๔  -  ๒๔๕๖   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระอาจารย์มา   ๒๔๕๖  -  ๒๔๙๓   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระมหาฟัก สุกฺธมฺโม   ๒๔๙๓  -  ๒๕๐๘   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระอาจารย์ส่ง   ๒๕๑๐  -  ๒๕๑๑   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระอธิการสุรพล   ๒๕๑๓  -  ๒๕๑๕   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระครูประโชติธรรมาภรณ์ (สังวาลย์)   ๒๕๑๗  -  ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
  พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)   ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook