วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร


      วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระโสภณวชิรธรรม (สาธิต ฐานวโร)         เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต
  พระราชวชิรโสภณ (ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
  พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)   ๒๕๖๒       เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
-   พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)   ๒๕๖๒       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook