วัดสามัคคีธรรม - พระสังฆาธิการ

วัดสามัคคีธรรม


      วัดสามัคคีธรรม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูสิริธรรมรัต (หล่ำ สิริธมฺโม)         เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook