วัดสิงห์ - พระสังฆาธิการ

วัดสิงห์


      วัดสิงห์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ม.๓ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอาจารย์ทัด         เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระอาจารย์จุ่น         เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระอาจารย์พัน         เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระอธิการจำปา         เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระอธิการสุดใจ ธมฺมธีโร    -   ๒๔๙๕   เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระครูอุดมสิกขกิจ   ๒๔๙๖  -   ๒๕๓๑   เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระครูวิบูลวัฒนวิธาน   ๒๕๓๒  -   ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดสิงห์
  พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)   ๒๕๔๖       เจ้าอาวาสวัดสิงห์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook