วัดสุทธาราม - พระสังฆาธิการ

วัดสุทธาราม


      วัดสุทธาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)   ๒๕๓๗       รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
  พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)   ๒๕๓๘       เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook