วัดอุดมรังสี - พระสังฆาธิการ

วัดอุดมรังสี


      วัดอุดมรังสี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ม.๗ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูอุดมปัญญาธร (วีระ)         เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
  พระวิสุทธิมงคล (ทองเติม อุตฺตมญาโณ ป.ธ.๔)   ๒๕๐๑       เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook