วัดอ้อมแก้ว - พระสังฆาธิการ

วัดอ้อมแก้ว


      วัดอ้อมแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูปิยมงคลธรรม (ปิยธมฺโม)    -   ๒๕๖๑   เจ้าอาวาสวัดอ้อมแก้ว
  พระอธิการไพฑูรย์ ฐิตคุโณ   ๒๕๖๑       เจ้าอาวาสวัดอ้อมแก้ว

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook