วัดเขารังเสือ - พระสังฆาธิการ

วัดเขารังเสือ


      วัดเขารังเสือ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการบรรพต รตนาโภ         เจ้าอาวาสวัดเขารังเสือ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook