วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา | พระสังฆาธิการ

วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร


      วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

     

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook