วัดเปาโรหิตย์ - พระสังฆาธิการ

วัดเปาโรหิตย์


      วัดเปาโรหิตย์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการสันต์ชัย ขนฺติโก         เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์
  พระครูอุปการประชากิจ (หงส์ ผุสฺสนารโต)         เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook