วัดเสมียนนารี - พระสังฆาธิการ

วัดเสมียนนารี


      วัดเสมียนนารี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ม.๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)   ๒๕๑๖       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
  พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)   ๒๕๑๖       เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook