วัดแก้ว แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดแก้ว


      วัดแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์ (จำลอง อภโย)     เจ้าอาวาสวัดแก้ว

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook