วัดโบสถ์ - พระสังฆาธิการ

วัดโบสถ์


      วัดโบสถ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการเฮง   ๒๔๗๕       เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
  พระอธิการชื่น         เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
  พระมหาทองหล่อ         เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
  พระครูศรีปัญญาวิมล   ๒๕๖๑  -   ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
  พระครูสมณกิจธำรง (เก้า กิตฺติญาโณ)   ๒๕๕๒  -   ๒๕๖๒   เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สามเสน
  พระมหานคร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗   ๒๕๖๒       เจ้าอาวาสวัดโบสถ์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook