วัดโบสถ์วรดิตถ์ - พระสังฆาธิการ

วัดโบสถ์วรดิตถ์


      วัดโบสถ์วรดิตถ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูวุฒิธรรมาทร (อาบ สุวุฑฺโฒ)   ๒๕๒๙       เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook