วัดไผ่เงินโชตนาราม - พระสังฆาธิการ

วัดไผ่เงินโชตนาราม


      วัดไผ่เงินโชตนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระมงคลสุธี (สี ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๔๘๓       เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
  พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)   ๒๕๕๑       เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook