วัดไผ่เงินโชตนาราม - พระสังฆาธิการ

วัดไผ่เงินโชตนาราม


      วัดไผ่เงินโชตนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระมงคลสุธี (สี ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๔๘๓       เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
  พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)   ๒๕๕๑       เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook