วัดใน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร


วัดจันทวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดบึงทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดพระไกรสีห์
สังกัด มหานิกาย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดปทีปพลีผล
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดกก
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดหัวกระบือ
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดธรรมคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดเลา
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดบัวผัน
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดแสมดำ
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดแทนวันดีเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดกำแพง
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดพรหมรังษี
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดแทนวันดีสุขาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดสุธรรมวดี
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดสะแกงาม
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดบางกระดี่
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดท่าข้าม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดราชสิงขร พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดลาดบัวขาว
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดไผ่เงินโชตนาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดจันทร์ใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดจันทร์นอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดบางโคล่นอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดเรืองยศสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดวรจรรยาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
รายละเอียด


วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดบางโพโอมาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดเวตวันธรรมาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดทองสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดเลียบราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดประชาศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดมัชฌันติการาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดอนัมนิกายาราม
สังกัด อนัมนิกาย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
รายละเอียด


วัดบางนาใน พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางนา เขตบางนา
รายละเอียด


วัดบางนานอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางนา เขตบางนา
รายละเอียด


วัดศรีเอี่ยม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางนา เขตบางนา
รายละเอียด


วัดผ่องพลอยวิริยาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
รายละเอียด


วัดบางบอน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
รายละเอียด


วัดนินสุขาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
รายละเอียด


วัดโพธิ์พุฒตาล
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
รายละเอียด


วัดภคินีนาถ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดคฤหบดี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดรวกบางบำหรุ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดภาณุรังษี
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดเทพากร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดเพลง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดเทพนารี
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดบางพลัด
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดอมรคีรี
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดใหม่เทพนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดน้อยนางหงษ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดเปาโรหิตย์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook