วัดใน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร


วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดสามพระยา พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดใหม่อมตรส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดเอี่ยมวรนุช
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดทิพยวารีวิหาร
สังกัด จีนนิกาย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
รายละเอียด


วัดบุญรอดธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
รายละเอียด


วัดธรรมมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
รายละเอียด


วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดนางชี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดปากน้ำ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดมะพร้าวเตี้ย
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดตะล่อม
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดนก
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดบางแวก
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดปากน้ำฝั่งใต้
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดยางบางจาก
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดวิจิตรการนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดจันทร์ประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดอ่างแก้ว
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดรางบัว
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดโคนอน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดชัยฉิมพลี
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดโตนด
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดกำแพง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดตะโน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดเพลง
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดทองศาลางาม
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดกำแพง
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดนาคปรก
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดประดู่บางจาก
สังกัด มหานิกาย
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
รายละเอียด


วัดบางเพ็งใต้
สังกัด มหานิกาย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดแสนสุข
สังกัด มหานิกาย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดบำเพ็ญเหนือ
สังกัด มหานิกาย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดใหม่ลำนกแขวก
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดทองสัมฤทธิ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดศรีกุเรชา
สังกัด มหานิกาย
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
รายละเอียด


วัดช่องนนทรี
สังกัด มหานิกาย
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดคลองภูมิ
สังกัด มหานิกาย
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดช่องลม
สังกัด มหานิกาย
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดคลองใหม่
สังกัด มหานิกาย
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดทองบน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดปริวาสราชสงคราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดด่าน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดดอกไม้
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดโพธิ์แมนคุณาราม
สังกัด จีนนิกาย
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
รายละเอียด


วัดอภัยทายาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook