วัดทุ่งครุ - พระสังฆาธิการ

วัดทุ่งครุ


      วัดทุ่งครุ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ)         เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
-   พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)   ๒๕๑๖       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook