วัดนวลนรดิศ วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดนวลนรดิศ วรวิหาร


      วัดนวลนรดิศ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)         ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
-   พระราชสังวรวิมล (แช่ม ธมฺมานนฺโท)   ๒๔๖๕       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
  พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)   ๒๕๕๐       เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
  พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต)   ๒๔๔๓  -   ๒๔๖๙   เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
  พระราชสังวรวิมล (แช่ม ธมฺมานนฺโท)   ๒๔๖๙       เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
  พระสุนทรกิตติคุณ (สวัสดิ์ อุชุจารี)   ๒๕๒๘       เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook