วัดนางนอง วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดนางนอง วรวิหาร


      วัดนางนอง วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)    -   ๒๕๕๘   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
  พระวุฒิญาณมุนี (เลื่อน ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
  พระเทพสิทธิเวที (สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)   ๒๕๓๒       เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
  พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)   ๒๕๕๘       เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook