วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร


      วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระธรรมุเทศาจารย์ (มุ่ย ธมฺมปาโล)   ๒๔๕๔  -   ๒๔๘๖   เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  พระเทพญาณมุนี (ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓)   ๒๔๘๖  -   ๒๕๑๕   เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)   ๒๕๑๖  -   ๒๕๒๔   เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
๑๐   พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)   ๒๕๒๕       เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook