วัดเวฬุราชิณ - พระสังฆาธิการ

วัดเวฬุราชิณ


      วัดเวฬุราชิณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระราชสุวัฒนาภรณ์ (พินิจ ปิยาจาโร)   ๒๕๐๓       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน
  พระราชสุวัฒนาภรณ์ (พินิจ ปิยาจาโร)   ๒๕๐๙       เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
-   พระครูไพศาลธรรมานุยุต (สนั่น อิสฺสโร)   ๒๕๔๓       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
  พระครูไพศาลธรรมานุยุต (สนั่น อิสฺสโร)   ๒๕๔๕       เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
-   พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)   ๒๕๕๒   -   ๒๕๕๓   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
-   พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)   ๒๕๕๓       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
  พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)   ๒๕๕๓       เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook