วัดเศวตฉัตร วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดเศวตฉัตร วรวิหาร


      วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระธรรมญาณมุนี (บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
  พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)    -   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
  พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)   ๒๕๕๘       เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook