พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๗
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook