วัดใน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร


วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
รายละเอียด


วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
รายละเอียด


วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
รายละเอียด


วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
รายละเอียด


วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
รายละเอียด


วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดอนงคาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


วัดหนัง ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
รายละเอียด


วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดนางนอง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดราชผาติการาม วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดจันทาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดราชคฤห์ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดอินทาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบุปผาราม วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดหิรัญรูจี วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดพระยาทำ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดอมรินทราราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดดุสิดาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดสังข์กระจาย วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดนาคกลาง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดภคินีนาถ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
รายละเอียด


วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
รายละเอียด


วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดปรินายก วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
รายละเอียด


วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook