วัดใน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร


วัดอนงคาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดทองเพลง
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
รายละเอียด


วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดคู้บอน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดพระยาสุเรนทร์
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดแป้นทองโสภาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดสุขใจ
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดเสนานนท์
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดลำกะดาน
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดบ้านกลางวิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดสุทธิสะอาด
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดจินดิตวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดสัมมาชัญญาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
รายละเอียด


วัดคลองเตยนอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
รายละเอียด


วัดคลองเตยใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
รายละเอียด


วัดสะพาน
สังกัด มหานิกาย
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
รายละเอียด


วัดคลองครุ
สังกัด มหานิกาย
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
รายละเอียด


วัดบุญศรีมุนีกรณ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
รายละเอียด


วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
รายละเอียด


วัดเทวสุนทร
สังกัด มหานิกาย
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
รายละเอียด


วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดหนัง ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดนางนอง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดบางขุนเทียนนอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์แก้ว
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดบางขุนเทียนใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดบางขุนเทียนกลาง
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดนาคนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดบางประทุนนอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดสิงห์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดแก้วไพฑูรย์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดมงคลวราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดศาลาครืน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดสีสุก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดยายร่ม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดดอนเมือง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดเทพนิมิตต์
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดสีกัน
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดพรหมรังษี
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดสายอำพันธ์เอมสาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดคลองบ้านใหม่
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดพรหมวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
รายละเอียด


วัดกุนนทีรุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
รายละเอียด


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดน้อยนพคุณ
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดประชาระบือธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดใหม่ทองเสน
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook