ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 

 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๒ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตรึม 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนางรอง เขต ๑ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านจารย์ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านผือ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าตาล 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๒ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบัว 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนไทย 1
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 3
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 1
 • เจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง 1
...

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook