ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

  • เพิ่มข้อมูลล่าสุด
  • พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนฺธสโร)
    อดีตเจ้าคณะอำเภอมะขาม , อดีตเจ้าอาวาสวัดกะทิง 2022-01-09 13:31:09
  • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
  • เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook