วัดพระพิเรนทร์ - พระสังฆาธิการ

วัดพระพิเรนทร์


      วัดพระพิเรนทร์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)         เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต ป.ธ.๔)   ๒๔๗๖       เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.(พิเศษ))   ๒๕๑๕  -   ๒๕๑๙   เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)   ๒๕๓๒       เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook