วัดพิกุลทอง - พระสังฆาธิการ

วัดพิกุลทอง


      วัดพิกุลทอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สถานะวัด


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท)   ๒๔๘๙       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
  พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท)   ๒๔๙๙       เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
  พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓   ๒๕๕๕       เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook