พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูโสภณสุตวัฒน์
(พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
วัดน้ำเชี่ยว
รายละเอียด


พระครูสีลสาราธิคุณ
(ชะออม อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
รายละเอียด


พระครูโสภณวิสารัท
(จาย)
เจ้าคณะตำบลกระแสร์บน
เจ้าอาวาสวัดกระแสร์คูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคีรีรักษ์
(ตุ่น)
เจ้าคณะตำบลเพ
วัดเขายายชุม
รายละเอียด


พระครูประศาสน์สุตาคม
(วิชา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
วัดลำภูราย
รายละเอียด


พระครูประโชติบุญญารักษ์
(ไพโรจน์)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าคณะตำบลบางพระ
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูวิสารทสุตากร
(รัตนะ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร
รายละเอียด


พระครูพิมลจริยาภิรัต
(ชัยณรงค์)
เจ้าคณะตำบลทุ่งควายกิน
เจ้าอาวาสวัดเนินเขาดิน
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสังฆการ
(ยงยุทธ)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
เจ้าอาวาสวัดชมภูคีรีธาราม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมกิจจาทร
(ตี๋)
เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนายายอาม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ
(วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
วัดหนองสร้อย
รายละเอียด


พระครูวิริยกิจจานุรักษ์
(สุเทพ)
เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูโฆษิตวิริยคุณ
(ธงชัย)
เจ้าคณะตำบลหนองโสน
เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด
รายละเอียด


พระครูอรรถกิจพิมล
(ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาทำ
รายละเอียด


พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ
(คำนึง สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาขันตยากร
(เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลนามะตูม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเก่า
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม
(วินัย วิสุทฺสีโล)
เจ้าคณะตำบลพนานิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูสถิตบูรพาธรรม
(ถิรเดช)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
วัดคลองตาคง
รายละเอียด


พระครูโสภณสาสนานุรักษ์
(เกียรติศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
วัดบางสระเก้า
รายละเอียด


พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์
(สมจิตร)
เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
วัดนนทรีย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook