พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม
(ณรงค์ศักดิ์)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู
รายละเอียด


พระครูพนัสบุรารักษ์
(บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์
(ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
รายละเอียด


พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์
(ประภาส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทับมา
วัดทับมา
รายละเอียด


พระครูชัยกิตติโสภณ
(ศรชัย)
เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
วัดชำฆ้อ
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรักษ์
(วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
รองเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมสถิตย์
(สุภณ จนฺทสีโล)
เจ้าคณะตำบลพานทอง
วัดแหลมแค
รายละเอียด


พระครูวิลาศวรกิจ
(ไชยเยศ ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง
เจ้าอาวาสวัดหนองยายบู่
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรรมสิริ
(พรชัย)
เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
วัดมงคลวุฒาวาส
รายละเอียด


พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
(บุญยุทธ)
เจ้าคณะตำบลมาบข่า
วัดชากผักกูด
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมคุณ
(ธเนศ)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต (ธ)
วัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตกันทราภรณ์
(พิชิต)
เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
วัดแก่ง
รายละเอียด


พระครูโสภณสุตวัฒน์
(พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
วัดน้ำเชี่ยว
รายละเอียด


พระครูสีลสาราธิคุณ
(ชะออม อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
รายละเอียด


พระครูโสภณวิสารัท
(จาย)
เจ้าคณะตำบลกระแสร์บน
เจ้าอาวาสวัดกระแสร์คูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคีรีรักษ์
(ตุ่น)
เจ้าคณะตำบลเพ
วัดเขายายชุม
รายละเอียด


พระครูประศาสน์สุตาคม
(วิชา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
วัดลำภูราย
รายละเอียด


พระครูประโชติบุญญารักษ์
(ไพโรจน์)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าคณะตำบลบางพระ
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูวิสารทสุตากร
(รัตนะ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร
รายละเอียด


พระครูพิมลจริยาภิรัต
(ชัยณรงค์)
เจ้าคณะตำบลทุ่งควายกิน
เจ้าอาวาสวัดเนินเขาดิน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın