พระอธิการศรีชัย ญาณวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
รายละเอียด


พระอธิการน้อย วณฺณวฑฺฒโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระ
รายละเอียด


เจ้าอธิการเพชร
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุย
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล
รายละเอียด


พระอธิการพิสิษฐ์ ฐิตสีโล
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางปะกง
รายละเอียด


พระอธิการบัวลา โสภณธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดคิรีบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการสน ปณฺฑิโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด


พระอธิการมี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการห้อย โอหิตภาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


หลวงปู่พูน เกสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระอธิการประสาท ปสาธิโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาอิซาง
รายละเอียด


พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
รายละเอียด


พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระอธิการไชโย เขมิโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนา
รายละเอียด


พระวิชัย เขมธมฺโม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสา อกิญฺจโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพรบูรณ์ ปภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระอธิการนวล มณีโสภโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın